1. پیاده روی
2. شناکردن
3. دویدن
4. دوچرخه سواری
5. تمرین باوزنه
6. تمرینات یوگا

این که چقدر تلاش می کنید و چقدر سخت ورزش می کنید برای چربی سوزی اهمیت دارد.
هرچه سخت تر کار کنید کالری بیشتری خواهید سوزاند و این در نهایت بر چگونگی چربی سوزی بیشتر تاثیرگذار است.
البته این به معنای آن نیست که طی جلسه تمرینات ورزشی تا آخرین ذره انرژی خود را استفاده کنید.

این که چه مدت تمرینات ورزشی خود را انجام می دهید
نیز برای کالری سوزی اهمیت دارد.
هرچه طولانی تر ورزش کنید کالری بیشتری می سوزانید
اما بار دیگر باید توجه داشته باشید، این به معنای آن نیست
که هر جلسه تمرینی باید یک ساعت یا بیشتر ادامه داشته باشد.

1. استراحت بین ست ها بهتر است زیر 60 ثانیه باشد
بین 30 تا 40 ثانیه.
2. استفاده از وزنه های پرشدت و پرفشار.
3. استفاده از ترکیب تمرینات هوازی + تمرینات با وزنه.
4. تعداد حرکات معمولا بین 12 تا 20 حرکت
که این قطعی نیست و به موارد دیگر نیز بستگی دارد.

 

مشاوره و دریافت برنامه

از طریق واتس اپ

 

WhatsApp