برنامه ای که برای کاهش وزن وچربی سوزی چیده میشود باید حتما شامل گروه های مختلف غذایی
مانند پروتئین ها ، فیبرها، کربوهیدرات ها ، چربی ها ، ویتامین ها و مواد معدنی باشد و با توجه به جنسیت و ویژگی های افراد مقدار آنها مشخص شود.

ویژگی هر فرد با فرد دیگری متفاوت است و نمیتوان دقیق و حتمی درصد مشخص کرد و معمولا در این فاز ما بیشتر از فیبرها ، پروتئین ها و چربی ها کمک می گیریم.
کربوهیدرات ها نه اینکه حذف شوند بلکه مقدارشان را کم می کنیم تا به هدفمان نزدیک تر شویم.

حذف کربوهیدرات ها کاملا اشتباه است و ممکن است آسیب های بسیار زیادی
از جمله ریزش مو ، آسیب به کلیه ها ، سردرد و… را بوجود بیا ورد.
کاهش وزن شدیدی که در نتیجه حذف کربوهیدرات ها اتفاق می افتد معمولا با بازگشت و افزایش وزن شدید همراه است.

کاهش وزن حدودا 2 تا 4 کیلو ماهانه یعنی هفته ای 500 گرم تا 1 کیلوگرم مناسب خواهد
بودو از بسیاری اتفاقات نا خوشایند جلوگیری خواهد کرد بنابراین باید حتما توجه کرد که کاهش وزن باعث افتادگی و شل شدن پوست نشود.
برای جلوگیری از شل شدن پوست بعد از کاهش وزن باید این موارد حتما بررسی شوند:

1. خلی سریع وزن کم نکنید.
2. از رژیم های زود گذر وموقت و سخت دوری کنید.
3. تمرین با وزنه و ورزش های قدرتی انجام دهید.
4. از نوشیدن آب کافی غفلت نکنید.

 

مشاوره و دریافت برنامه

از طریق واتس اپ

 

WhatsApp