محمدرضا کلهری

🇮🇷 مربی فیتنس و بدنسازی متخصص تغذیه از اروپا 🇮🇷

داراي مدرك Cx Workout تمرينات اختصاصي براي شكم وپهلو