ما برای زندگی سالم و شاد به تغذیه مناسب احتیاج داریم. مهم ترین اصلی که برای زندگی  خود باید در نظر بگیریم، استفاده کردن و پیروی از تغذیه روزانه و زندگی جدید می‌باشد و برای تناسب اندام حتما باید منظم و دقیق عمل کنیم. تغذیه صحیح مهم ترین و بهترین عامل رشد و مسیر مناسب می‌باشد، که تاثیر بسزایی در تندرستی و طول عمر دارد، و روی مغز و روان نیز تاثیرگذار می‌باشد. غذای انسان باید شامل پروتئین ها ، چربی ها ، فیبرها ، کربو هیدرات ها ، مواد معدنی، ویتامین و آب می‌باشد.

محمد رضا کلهری

مربی فیتنس و بدن سازی | متخصص تغذیه از اروپا